Kometsuga
Tsuga@diversifolia@


An evergreen tall tree with greyish brown bark.

Leaves crowded aluternately with two white stomate bands.

This species is the typical tree of the subalpine coniferous forests in Northern Honshu.

The wood is used for buildings, construction, paper pulp.

Distribution ; Honshu, Shikoku, KyushuGYMNOSPERMAE

Top Content

Japanese Name Index

Scientific Name Index