Azukinashi
Sorbus@alnifolia


A medium sized deciduous tree with blackish brown smooth bark.

Leaves are alternate, duplicately serrate, deep green above, paler and glabrate beneath.

White flowers open in April to June.

It grows on dry ridge in the cool temprate zone.

The wood is used for buildings, utensils, turneries, fuels.

Distribution ; Hokkaido, Honshi, Shikoku, Kyushu, Korea, Manchuria, China, Ussuri
ANGYMNOSPERMAE ‡U

Top Content

Japanese Name Index

Scientific Name Index